Ortopodologia

Consisteix en la confecció de plantilles personalitzades per a cada pacient.
Tenint en compte diferents factors com l'edat, sexe, pes i activitat diària es trien els materials que millor s'adaptin a les necessitats de cada individu.
El suport plantar anirà encaminat a estabilitzar el peu, proporcionant una base de sustentació òptica i augmentar la superfície de suport redistribuint les pressions.
El seu efecte terapèutic serà:
• Pal·liatiu (atenuar)
• Compensatori (neutralitzar)
• Correctiva (evitar)
• Substitutiva (reemplaçar)

Comments are closed.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram